Sportcentrum Litomyšl

Provozní řád BOWLING

15.11.2015

Vážení hráči bowlingu, Jsme rádi, že jste navštívili naše sportcentrum a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel.

Pro provoz bowlingu, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

 

 •  Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit.
 • Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.
 • Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času vám bude vystaven účet.
 • Za poškození soukromých bowlingových koulí neneseme odpovědnost.
 • Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.
 • Zařízení herny a dráhy neničte a používejte dle pravidel bowlingu, slouží i ostatním.
 • Při úmyslném poškození je hráč odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.
 • Provozní doba je totožná s otvírací dobou sportcentra.
 • Je přísný zákaz vstupu na dráhy a do strojoven, závady se hlásí na recepci.
 • Mladistvým do 15 let je vstup povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let.
 • Při porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny bez náhrady.