Sportcentrum Litomyšl

Provozní řád SQUASH

15.11.2015

Vážení squashisté, Jsme rádi, že jste navštívili naše sportcentrum a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel.


  •  Vstup na kurt je možný pouze v sálové obuvi k tomuto účelu určené se světlou podrážkou.
  •  Po vstupu na squashový kurt za sebou vždy opatrně zavřete skleněné dveře. 
  •  V průběhu hry dbejte na bezpečnost svoji i svého spoluhráče. Vítězství je příjemné, ale zdraví je přednější !
  •  Hráči hrají na vlastní nebezpečí !!! Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu nebo při dalších činnostech v rámci celého sportovního centra !!!
  • Zadní skleněná stěna je určena VÝHRADNĚ !, pro odraz míčku.Jakékoli odrážení od skleněné stěny nebo narážení do ní je přísně zakázané !!! V případě poškození skleněné stěny bude na osobě, která poškození způsobila, uplatňována náhrada v plné výši podle fakturace (cca 100.000,-Kč).
  • Při poškození vypůjčené rakety má provozovatel či služba právo žádat po zákazníkovi úhradu části ceny rakety 500,-Kč/raketu.
  • Mladistvým do 15 let je vstup povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let.