Sportcentrum Litomyšl

Provozní řád TENISOVÝCH kurtů

15.11.2015

Vážení tenisté, Jsme rádi, že jste navštívili naše sportcentrum a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel.

  •  Vstup na tenisové kurty je povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi, která neničí hrací povrch a vhodném sportovním oblečení.
  • Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na  suchém a prašném kurtu.
  • Zjistí-li hráči škodu v prostoru kurtu, je povinen ji ihned nahlásit správci. To samé ujednání platí v případě vzniku škody v průběhu hry.
  • Po skončení hry je hráč povinen kurt uklidit – srovnat povrch do roviny pomocí dřevěného hrabla a následně kurt zamést po celé jeho ploše a v případě potřeby jej i pokropit. (viz. obrázek)
  • Na dvorcích je nutno udržovat čistotu a pořádek. Odpadky je nutno vyhazovat do nádob k tomu určených. 
  • Mladistvým do 15 let je vstup povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let.