Sportcentrum Litomyšl

Provozní řád BADMINTON

15.11.2015

Vážení badmintonisté, Jsme rádi, že jste navštívili naše sportcentrum a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel.

  •  Vstup do haly je možný pouze v sálové obuvi k tomuto účelu určené se světlou podrážkou.
  • Zákazníci nevbíhají do badmintonové sítě a ani ji jinak nepoškozují.
  •  Hráči hrají na vlastní nebezpečí !!! Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem v hale nebo při dalších činnostech v rámci celého sportovního centra !!!
  • Při poškození vypůjčené rakety má provozovatel či služba právo žádat po zákazníkovi úhradu části ceny rakety 500,-Kč/raketu.
  • Mladistvým do 15 let je vstup povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let.
  • Zákazník je povinen nahradit škodu způsobenou na majetku provozovatele, a to v pořizovací ceně.